top of page

Ochrona danych osobowych

w SJSUŁKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informuję, iż:

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest SJSUŁKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000941250, REGON: 52075118100000, NIP: 6423234292. 

  2. Dane kontaktowe administratora: e-mail: sulko@o2.pl, ul. 3 Maja 30A, Rybnik

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania świadczenia usług w zakresie ortopedii i okulistyki . Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1).

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy lub wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy – świadczenia usług w zakresie ortopedii lek. Stanisław Sułko oraz okulistyki lek. Joanna Sułko. 

​​

Administrator

S. J. Sułko

bottom of page